დღეს “ბარაქის” ხატის დღესასწაულია – ნახეთ ლოცვა ბარაქისა ოჯახებისთვის

გაუზიარე მეგობრებს

ყველამ ეცადეთ წაიკითხოთ ბარაქის ლოცვა – ეს თქვენს ოჯახებს კეთილდღეობას მოუტანს

დღეს ბარაქის ხატის დღესასწაულია. ეს სახელი, ხატს ღირსმა მამამ ამბროსი ოპტინელმა უწოდა…

ამით წმიდა მამას სურდა, ეჩვენებინა, რომ დედაღმრთისა ადამიანებს არა მარტო სულიერ ხსნას მიჰმადლებს, არამედ მატერიალურადაც ეხმარება. ღირს მამას ძლიერ უყვარდა ეს ხატი და მის წინაშე ლოცვა უანდერძა თავის სულიერ შვილებსაც, განსაკუთრებით მატერიალური კეთილდღეობის ჟამს და ყველას მოუწოდებდა ოჯახში ჰქონოდათ ეს ხატი და მის სახელზე  გაეცათ მოწყალება

  1. ამიტომ ამ დიდებული ხატის წინაშე,   დღეს საღამოს,  ოჯახის სავედრებელ, საჯანმრთელო, მატერიალური კეთილდღეობისთვის –  ასევე წირვაზე მოხსენებისთვის და  პარაკლისისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ მოსახსენებელი, დედაღვთისას შევავედროთ ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობა, მათი დაცვა ჯანმრთელობა და ბედნიერება, წინსვლა,  რათა მშვიდობა და წყალობა იყოს ჩვენს ოჯახებში

  2. სურვილის შემთხვევაში კი შეგიძლიათ გაიღოთ შესაწირი, ბარაქის ხატის დასაწერად, ეს იქნება ოჯახის მფარველი ხატი, კეთილდღეობის, მადლის და წყალობის მომტანი, ამ ხატის წინაშე მუდმივად გადავიხდით პარაკლის და მოვიხსენიებთ შემომწირველ ოჯახებს, რათა დედაღვთისამ მიანიჭოს სულიერი და მატერიალური კეთილდღეობა მის სასოებაში მყოფებს, გაიღეთ თუნდაც ერთი ლარი ოჯახის სახელზე და გწამდეთ დედაღვთისა სიხარულს მოგიტანთ და თქვენს ოჯახებს მატერიალურადაც შეეწევა, ეს იყოს ხატი წყალობისა და კეთილდღეობისა

    სახელები მოგვწერეთ, ქვემოთ მითითებულ ნომერზე ან ფეისბუქ გვერდზე, შეტყობინებას დააწერეთ ბარაქის ხატი

ლოცვა ბარაქისა…

🌾 ჰოი, ყოვლადწმიდაო ქალწულო ღმრთისმშობელო, ყოვლადმოწყალეო დედოფალო ცისა და ქუეყანისაო, ყოველთა ქრისტიანეთა სახლთა და ოჯახთა კეთილად წარმმართებელო, კურთხევაო მშრომელთაო, სიმდიდრეო დაულევნელო ჭირვეულთაო, გამომზრდელო ობოლთა და ქვრივთაო და კაცთა ყოველთაო; მშობელო ყოვლისა სოფლისა მზრდელისაო და ურჩთა ჩუენთათვის ნაყოფისა მომნიჭებელო;

🌾 სიმდაბლით გევედრებით შენ: გვეყავ ჩუენ, უღირსთა და ცოდვილთა მონათა შენთა, ბრძნად განმმართებელად სახლთა ჩუენთა, კეთილად წარმმართებელად ცხოვრებისა ჩუენისა.

🌾 დაიცევ კეთილად სახლი და ოჯახი ყოველი ღმრთისმოსაობითა და მართლმადიდებლობითა, ერთითა ზრახვითა და მორჩილებითა.

 შესაწირისთვის – ბარაქის ხატი

GE32BG0000000699979200 – საქართველოს ბანკი

GE86TB7247445061100060 – თიბისი ბანკი.

GE09LB0288870250508252 – ლიბერთი ბანკი.

GE24BS0020000011645618 – ბაზის ბანკი

დანიშნულება: ( ივერიის ღვთისმშობელი ან საეკლესიო ნივთებისთვის )

მიმღები: საქართველოს იმედი – თორნიკე პეტრემღვდლიშვილი.

დარეკეთ 0901 701 387 – მაგთის და ბილაინის აბონენტებისთვის. ზარის ღირებულება ერთი ლარი.

ჩასარიცხი აპარატიდან პირადი ნომრით – 59801134216

იგივე ანგარიშებზე ირიცხება, ევროში და დოლარში

საზღვარგარეთიდან დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გადმორიცხოთ მითითებულ #PayPal-ის ლინზე ( გახსენით ლინკი ) (გზავნილზე მოგვწერეთ ფეისბუქ გვერდზე )

https://paypal.me/saqartvelosimedi

ზემოთ