ინფორმაცია ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენებასთან დაკავშირებით, 25 თებერვლას მისი ხსენების დღეა

გაუზიარე მეგობრებს

ყველამ წაიკითხეთ სავედრებელი ლოცვა ივერიის ღვთისმშობლისადმი ( ლოცვა იხილეთ ქვემოთ ) 

🌿  25 თებერვალს საქართველოს ეკლესია, კიდევ ერთხელ განადიდებს, მის ზეციურ მფარველს, მეოხს ივერიის ღვთისმშობლის ხატს,

დღეს და ხვალ ივერიის ღვთისმშობლის მშენებარე ტაძარში, რომლის აღდგენაც  თქვენი წყალობით მიმდინარეობს, გადავიხდით სავედრებელ,  ოჯახების პარაკლისს,   რათა დედაღვთისმშობელს შევავედროთ  ჩვენი ოჯახები, ეცადეთ არავინ დარჩეთ ამ დიდი მადლის გარეშე, რადგან დღესასწაულზე განსაკუთრებით მადლის მომტანია ლოცვა და მოწყალება, თან როდესაც დღესასწაულო ღვთისმშობელ დედას ეხება. სახელები მოგვწერეთ ქვემოთ მითითებულ ნომერზე ან პირად შეტყობინებაში

სმს შეტყობინებას დააწერეთ ” ივერიის ღვთისმშობელი”

სურვილი შემთხვევაში, კი გაიღეთ შესაწირი თქვენი ოჯახის სახელზე, დედაშვილობის ხატის დასაწერად, და გახდით მონაწილე ამ საოცარი ხატის შექმნისა

  სრულად გაეცანით ამ ინფორმაციას… ✨

🤍♥️ ერთი საოცარი ხატის შესახებ ბევრმა იცით, ეს არის ხატი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს – “დედა სიმდაბლისა”

🔖✨ დედაღვთისმშობლის ტაძრისთვის გვინდა ერთად შევქმნათ ეს საოცარი ხატი, ხატი მოწყალებისა,  გთხოვთ მიიღონ მონაწილეობა მის დაწერაში, მშობლებმა შვილების სახელზე და შვილებმა მშობლების სახელზე, ეს იქნება ხატი დედაღვთისმშობლისადმი, როგორც დედისადმი, ჩვენს მიერ შეწირული სიყვარული, მოწიწება და მორჩილება, ეს ხატი იქნება მფარველი შვილებისა და მშობლებისა, ეს იქნება ერთგვარი ღვთაებრივი ჯაჭვი და გწამდეთ განსაცდელის ჟამს, აუცილებლად შეეწევა თქვენს შვილებს და თქვენს მშობლებს..

ვინც თუნდაც ერთ ლარს გაიღებთ მის დაწერაში, მოგვწერეთ მოსახსერებელი, რათა დედაშვილობის ხატისადმი აღვლენილ სავედრებელ ლოცვებში მოგიხსენიოთ და ამით გამოვხატოთ მადლიერება თქვენდამი 🤍

🔖👉 სახელები მოგვწერეთ ნომერზე – 579 23 63 09 ან ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე ! მათ შორის 25 თებერვალს ) 

შეტყობინებას დააწერეთ –  დედაშვილობა

GE32BG0000000699979200 – საქართველოს ბანკი

GE86TB7247445061100060 – თიბისი ბანკი.

GE09LB0288870250508252 – ლიბერთი ბანკი.

GE24BS0020000011645618 – ბაზის ბანკი

GE43CD0360000024322537 – კრედო

დანიშნულება: ” ხატთათვის ”

მიმღები: საქართველოს იმედი – თორნიკე პეტრემღვდლიშვილი.

დარეკეთ 0901 701 387 – მაგთის და ბილაინის აბონენტებისთვის. ზარის ღირებულება ერთი ლარი.

ჩასარიცხი აპარატიდან პირადი ნომრით – 59801134216

იგივე ანგარიშებზე ირიცხება, ევროში და დოლარში

საზღვარგარეთიდან დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გადმორიცხოთ მითითებულ #PayPal-ის ლინზე ( გახსენით ლინკი ) (გზავნილზე მოგვწერეთ ფეისბუქ გვერდზე )

https://paypal.me/saqartvelosimedi

ლოცვა – ვედრება ივერიის ღვთისმშობლისადმი

🌿 ჵ, ყოვლად უხრწნელო დედოფალო, მარიამ ღმრთისმშობელო, ვითარცა ხარ შენ უსასყიდლოჲ მკურნალი და წყაროჲ კეთილთა დაუსრულებელთა, ეგრეთვე ხატსა შენსა ივერიის კარისასა, აქუს ძალი და მადლი კურნებისაჲ ძისა მიერ შენისა, ხოლო მხედველნი მადლისანი, რომელი აღმოეცენება წმიდათაგან პირთა მისთა, განვსცხრებით სიხარულითა და გევედრებით:

🌿 დედათა შორის კურთხეულო, დაგვფარენ ყოვლისაგან რისხვსა და მტერისაგან მხდომისა, რომელნი აღდგომილ არიან ჩუენ ზედა, და დაუსჯელად დაგვიცევ ჩუენ ჟამსა განსჯისასა, რაჲთა ვიხარებდეთ ერთა თანა ზეცისათა და ვადიდებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა: ალილუია..

 

ზემოთ