22 მარტს, ორსულთა და ჩვილ ბავშვთა შემწე, ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღეა

გაუზიარე მეგობრებს

22 მარტს არის ხსენება  ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატისა „სიტყუა ხორციელ იქმნა“

ორსულთა და ბაშვთა შემწე…
განსაკუთრებით ევედრებიან ბავშვის დაბადების მოლოდინში და მძიმე მშობიარობისას..

ლოცვა ხატისადმი

ღუთისმშობელო ქალწულო, განუხრწნელად მშობელო ქროსტეს ღუთისა ჩუენისაო, შუამდგომელო ქროსტეანეთაო! წარდგომილნი წინაშე სასწაულმოქმედისა ხატისა შენისა მამანი ჩუენნი გევედრენ შენ, რაჲთა გარდამოავლინო საფარველი და მეოხება შენი ერსა შენსა ზედა და ჩუენცა ვხმობთ შენდამო: მამული ჩუენი ზედამოსვლისაგან უცხოტომელთასა დაიცვენ და ყოველთა ძმათამკვლელთა ბრძოლათაგან დაიფარენ, სიმშვიდეჲ მოჰმადლე ერსა ამას ქუეყანაჲ აღავსე ნაყოფითა. დაიცვენ წმიდად სულიერნი მოძუღუარნი ჩუენნი, რომელნი მოჰმადლენ წმიდასა ამას შენსა ეკლესიასა. გარდამოუვლინენ ყოვლადძლიერი საფარველი შენი ყოველთა მათთა, მაშენებელთა და ქველისმოქმედთა ზედა, განაძლიერენ მართალსა სარწმუნოებასა შინა და ერთსა ზრახუასა ზედა დაამტკიცენ ძმანი ჩუენნი: დაბნეულნი და მართლმადიდებელისა სარწმუნოებისაგან განტოლვილნი განანათლენ და წმიდასა ეკლესიასა ძისა შენისასა მიჰმადლენ. სარწმუნოებით მოლტოლვილთა ხატისა შენისა წმიდისა მომართ ყოველთა გარდამოუვლინე საფარველი შენი, რამეთუ შენ ხარ ნუგეშინისმცემელი და ნავთსაყუდელი ყოვლისაგან ბოროტებისა, ზედამოსვლისაგან და განდგომილებისა, რამეთუ შენ ხარ სნეულთა მკურნალი, მწუხარეთა სასო, შეცთომილთა განმართლებაჲ, შეიწირე ლოცუანი ჩუენნი და აღამაღლე წინაშე საყდრისა მაღლისა ღუთისასა, რაჲთა შუამდგომელობითა შენითა დაცულნი და საფარველითა შენითა დაფარულნი ვადიდებთ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ! ნაკლების ნახვა.

❤️🌺❤️🌼🌼🌸🌼🌼🌸🌺💮🏵️🌼🌼

საქველმოქმედო ინფორმაცია  👇❤️

როგორც ბევრმა უკვე იცით, მიმდინარეობს ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობა, ეს ტაძარი წლებია სასწაულებრივად, თითო ლარებით შენდება და დედაღვთისაც არ აკლებს წყალობას მისი ტაძრის შემწეს  ( დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ გრაფაში – “ქველმოქმედება” )

ვინც შეეწევა ტაძარს, მოგვწერეთ ოჯახის წევრების სახელები  ნომერზე – 579 23 63 09 ( ან საქართველოს იმედის ფეისბუქ გვერდზე) და მოხდება მოხსენება, ტაძრის შემომწირველთა მოსახსენებელში…

შესაწირი ტაძრისთვის

GE32BG0000000699979200 – საქართველოს ბანკი

GE86TB7247445061100060 – თიბისი ბანკი.

GE09LB0288870250508252 – ლიბერთი ბანკი.

GE95VT1000003185284506 – ვითიბი ბანკი.

აპარატიდან პირადი ნომრით: 59801134216

დარეკეთ 0901 701 387 – მაგთის და ბილაინის აბონენტებისთვის. ზარის ღირებულება ერთი ლარი.

საზღვარგარეათიდან დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათგადმორიცხოთ მითითებულ #PayPal-ის ლინკზე.

https://paypal.me/pools/c/8udbhlCGky

ასევე –

GE32BG0000000699979200USD
GE32BG0000000699979200EUR

ტაძარი მდებარეობს სოფელ მეჯვრისხევში

ზემოთ