8 სექტემბერს არის ღვთისმშობლის დიდი სასწაულთმოქმედი ხატის დღესასწაული – “ვლადიმირის” ღმრთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატი

გაუზიარე მეგობრებს

ლოცვა ყველამ უნდა წაიკითხოთ  👇💚

8 სექტემბერს არის დღესასწაული “ვლადიმირის” ღმრთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატისა

🌿 გადმოცემის მიხედვით ხატი ლუკა მახარებელმა დაწერა იმ მაგიდის დაფაზე, რომელზედაც მაცხოვარი ყოვლადწმიდა დედასთან ერთად და მართალ იოსებთან ერთად ტრაპეზობდა.

🌿 „ამიერითგან მნატრიდნენ მე ყოველნი ნათესავნი“ და დაამატა: „მადლი ჩემი და ჩემგან შობილისა ძისა იქმნას ხატსა ამას ზედაო“.

ლოცვა ამ დღეს წასაკითხი 👇🙏

ვისა უგალობდეთ ღვთისმშობელო, ვისა მიმართ ვჴმობდეთ ჟამსა მწუხარებისა ჩუენისასა, თჳნიერ შენსა, დედუფალო ზეცათაო, ვინ სადა ცრემლნი და სულთქმანი ჩუენი შეისმინოს თჳნიერ შენსა, ყოვლადუჴრწნელო, სასოო ქრისტიანეთაო და ნავსაყუდელო ცოდვასა შინა გუემულთაო, ვინა სადა აღემატოს მოწყალებათა შენთა, მოჰყავ ყური შენი, დედუფალო, ჩუენთა ცოდვილთა მომართ, დედაო ღვთისა ჩუენისაო და ნუ უგულებელსმყოფ, რომელნი მწედ გიხმობთ: შეისმინე სულთქმანი ჩუენნი, განგვამტკიცენ ცოდვილნი ესე, განმსწავლენ ყოველნი და გულისჴმისყოფაჲ კეთილთაჲ მომმადლენ დედუფალო ზეცითასაო და ნუ განმეშორები მონათა ამათ შენთა ცოდვათა ჩუენთათჳს, არამედ მექმენ ჩუენ მშობელ და შუამდგომელ და ღირს მყვენ საფარველსა მოწყალებისასა ძისა შენისა, განაგე ჩუენ ზედა ნებაჲ, შენი, ვითარცა თჳთ უწყი, მშვიდობითსა და უვნებელსა ცხორებასა მიმამთხვიენ ცოდვილნი ესე, რაჲთა ვგოდებთ ცოდვათა ჩუენთა ზედა და შენთანა ვიხარებდეთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

ძალიან, დიდი თხოვნაა, რომ გაავრცელოთ, ნუ დაიზარებთ

👇😌 ეს მნიშვნელოვანია – ყველას გთხოვთ მეგობრებო, შეეწიეთ მამა გაბრიელის ახალი ხატის დაწერას, არ მივატოვოთ დაწყებული საქმე, იცოდეთ არავის დაგტოვებთ წყალობის გარეშე ჩვენი საყვარელი ბერი გაბრიელი

ალბათ არ არსებობს, ადამიანი ვისაც არ უგვრძვნია მამა გაბრიელის შემწეობა, მისი წყალობა გვსურს დავაწერინოთ ჩვენი დიდი მეოხის, საოცარი ბერის , – მამა გაბრიელის მეორე, ახალი ხატი, თავისი კიოტით, ისეთი ზომის, რომელიც მოივლის და დალოცავს ოჯახებს, მამა გაბრიელის მადლი შემობძანდება თქვენს ოჯახებში, ვისაც ამის სურვილი ექნება და გადავიხდით ოჯახებისთვის სავედრებელ, ჯანმრთელობის პარაკლისს, ეცადეთ არავინ დარჩეთ ამ დიდი წყალობის გარეშე…

გთხოვთ შეძლებისდაგვარათ მიიღოთ ახალი ხატის დაწერაში მონაწილეობა, თუნდაც ერთი ლარით და მამა გაბრიელს შევავედროთ ჩვენი ოჯახების, შვილების, მშობლების კეთილდღეობა, წარმატება, დაცვა…

👉 ყველა, ვინც კი თუნდაც ერთ ლარს გაიღებს ხატისთვის, მოგვწერეთ თქვენი და თქვენი ოჯახის სახელები და მოვიხსენიებთ ხატის შემომწირველთა სახელზე წირვასა და პარაკლისებზე….

სახელები მოგვწერეთ ნომერზე – 579 23 63 09 ან ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე ( შეტყობინებას დააწერეთ, მამა გაბრიელის ახალი ხატი , მათ შორის პარაკლისისთვის )

GE32BG0000000699979200 – საქართველოს ბანკი

GE86TB7247445061100060 – თიბისი ბანკი.

GE09LB0288870250508252 – ლიბერთი ბანკი.

GE24BS0020000011645618 – ბაზის ბანკი

GE43CD0360000024322537 – კრედო

დანიშნულება: ” ღვთისმშობლის ტაძარი ”

მიმღები: საქართველოს იმედი – თორნიკე პეტრემღვდლიშვილი.

დარეკეთ 0901 701 387 – მაგთის და ბილაინის აბონენტებისთვის. ზარის ღირებულება ერთი ლარი.

ჩასარიცხი აპარატიდან პირადი ნომრით – 59801134216

იგივე ანგარიშებზე ირიცხება, ევროში და დოლარში

საზღვარგარეთიდან დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გადმორიცხოთ მითითებულ #PayPal-ის ლინზე ( გახსენით ლინკი ) (გზავნილზე მოგვწერეთ ფეისბუქ გვერდზე )

https://paypal.me/saqartvelosimedi

ზემოთ